POLITIKA in CILJI VODENJA KAKOVOSTI in RAVNANJA Z OKOLJEM

KUPEC

Naša največja prioriteta je usmerjena v zadovoljstvo kupca. S kompetentnim svetovanjem in storitvami, usmerjenimi k potrebam naših zainteresiranih strani, pravočasno, hitro in brez napak, želimo pridobiti kupce in jih trajno zadovoljiti.

KAKOVOST IZDELKOV

Kakovost naših izdelkov pomembno vpliva na naš uspeh. Tehnične karakteristike, kakovost in zanesljivost naših izdelkov morajo glede funkcionalnost, varnost in zanesljivost, v celoti ustrezati zahtevam kupcev, ter nacionalnim in mednarodnim standardom in zakonodajnim zahtevam, ravno tako morajo biti prijazni do človeka in okolja.

S procesnim pristopom ustvarjamo preglednost in spodbujamo profesionalno komunikacijo v našem podjetju.

ZAPOSLENI

Motivirani zaposleni so ključnega pomena za kakovost podjetja. Vsak uslužbenec podjetja EUREL d.o.o. mora storiti vse, kar je v njegovi moči, da zagotovi visoko kakovostne izdelke in storitve.

Usposabljanje in timski duh sta ključna za uspešno uresničevanje ciljev kakovosti. Zaposlene motiviramo z odgovornostjo in prepoznavanjem uspešnosti.

OKOLJE

Podjetje EUREL d.o.o. se zavezujemo, da bomo nenehno izboljševali učinek ravnanja z okoljem ter izpolnjevali zakonodajne obveznosti in druge, na katere smo pristali. Pri razvoju procesov, izdelkov in pri investicijah bomo upoštevali okoljske vidike ter življenjski cikel izdelka. Odpadke bomo ločevali, zmanjševali in izboljšali učinkovitost izrabe virov na vseh ravneh podjetja ter preprečevali onesnaženje. Naše kupce in dobavitelje bomo seznanjali z našo okoljsko usmeritvijo.

SISTEM VODENJA KAKOVOSTI in RAVNANJA Z OKOLJEM

Vsaka napaka ali zastoj je za nas korak nazaj, zato svojih napak in šibkosti ne skrivamo, ampak se jih odkrito lotevamo. Napake celo iščemo, ker nam nudijo možnost napredka. Sistem vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem bomo vzdrževali na ravni zahtev mednarodnih standardov »ISO 9001 Sistem vodenja kakovosti«, »IATF 16949 Avtomobilski standard« in »ISO 14001 Sistem ravnanja z okoljem«.

Sistematično prepoznavamo tveganja ter jih odpravljamo oziroma zmanjšujemo.

Politiko in cilje bomo spremljali, o njih komunicirali znotraj podjetja in z zainteresiranimi stranmi, ustrezno ukrepali ter nenehno izboljševali sistem vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem.

NAJVIŠJI CILJI PODJETJA EUREL d.o.o.

  • Povečanje zadovoljstva kupca.
  • Zmanjšanje reklamacij.
  • Pravočasni oz. hitrejši odgovori (8D) v primeru reklamacij.
  • Izboljšanje komunikacije.
  • Zadovoljstvo lastnikov, zaposlenih.
  • Varstvo okolja.

POLITIKA KAKOVOSTI IN RAVNANJA Z OKOLJEM JE OBVEZNA ZA VSE ZAPOSLENE!

Revizija: 03
Poljčane, 23. 2. 2021

Direktor: Matjaž Delopst